Klauzula informacyjna

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Artur Brzychcy z siedzibą przy ul. Jeżycka 8/10a/1, 60-863 Poznań, Polska, jako Administrator Danych Osobowych, informują Pana/Panią, iż:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.

Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Inspektorem ochrony danych w Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Artur Brzychcy z siedzibą przy
ul. Jeżycka 8/10a/1, 60-863 Poznań, Polska, jest Pan Artur Brzychcy.
Posiada Pani/Pan prawo do:
 – dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 – sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 – żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Share This